PIT 37 druk

Tagi

 PIT 37 pdf

 

druk pit 37

Formularz PIT 37 PDF INSTRUKCJA

 

 

Uwaga! Pobierz bezpłatnie druk PIT 37 pdf z naszej strony i rozlicz się za rok 2017 już dziś. PIT 37 formularz w wersji pit 37 pdf do pobrania poniżej, wystarczy kliknąć w link.

 

 Druki pit 37 (interaktywne pdf-y do pobrania całkowicie za darmo):

pit 37 formularz Druk PIT 36 formularz PIT 36 do wydruku PIT-36 interaktywny druk PDF
pit-37 formularz Druk PIT 36L formularz PIT 36L do wydruku PIT-36L interaktywny druk PDF 
pit-37 druk Druk PIT 37 formularz PIT 37 do wydruku PIT-37 interaktywny druk PDF
pit 37 Druk PIT 38 formularz PIT 38 do wydruku PIT-38 interaktywny druk PDF
pit 37 wzór Druk PIT 39 formularz PIT 39 do wydruku PIT-39 interaktywny druk PDF

 

Druki PIT 37 (wzór) do pobrania za darmo na stronie

 

Konieczność rozliczenia rocznych dochodów i złożenia odpowiedniej deklaracji podatkowej w urzędzie skarbowym, spędza sen z powiek wielu podatnikom. Na szczęście obecnie wypełnianie formularzy podatkowych jest łatwiejsze niż w latach poprzednich, a dzięki powszechnej dostępności komputerów, możemy w dużo prostszy, wręcz banalny sposób, rozliczyć się z Urzędem Skarbowym, czyli popularnym "Fiskusem", przy pomocy programów do wypełniania PITów - interaktywnych formularzy w wersji PIT 37 pdf. Bardzo dobrym udogodnieniem jest oczywiście rozliczenie druku PIT 37 przez Internet, które to udogodnienie pozwala na wysłanie podatkowego zeznania rocznego bez konieczności wychodzenia z domu.

Powyżej zamieściliśmy formularze PIT do wydruku oraz interaktywne wzory PIT (PIT 37 wzór) w pliku pdf, których wypełnienie i złożenie przez internet jest oczywiście bardzo łatwe.

W naszym serwisie znajdziecie Państwo także wiele wskazówek i informacji oraz instrukcji, jak poprawnie wypełnić formularz PIT 37 (i inne PITY za 2017), aby ustrzec się błędów. Instrukcja wypełnienia druków PIT przyda się szczególnie osobom, które będą robić to po raz pierwszy w roku 2018, wypełniając rozliczenie za rok ubiegły, tj. za rok 2017.

 

Zanim przystąpimy do wypełniania rocznej deklaracji podatkowej na formularzu PIT 37, powinniśmy sprawdzić, czy spełniamy wszystkie warunki, które są niezbędne do rozliczenia się z fiskusem na tym druku podatkowym. Przypomnijmy, że formularz PIT 37 jest przeznaczony dla podatników, którzy w trakcie 2017 r.:

 • uzyskiwali przychody opodatkowane wg skali tylko i wyłącznie za pośrednictwem płatnika,
 • nie osiągali przychodów poza granicami kraju,
 • nie mają obowiązku doliczenia przychodów uzyskanych przez niepełnoletnie dziecko,
 • nie uwzględniają w zeznaniu strat wykazanych w latach ubiegłych,
 • nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na zasadach ogólnych.

 

Formularz PIT 37

 

Formularz PIT 37 zawsze wypełniamy na podstawie druku PIT-11, który zawiera informacje o dochodach i o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. PIT-11 otrzymujemy od płatnika, którym najczęściej jest pracodawca lub zleceniodawca. Obowiązkiem płatnika jest dostarczenie formularza PIT-11 zarówno podatnikowi, jak i urzędowi skarbowemu do 29 lutego 2018 r. Osoby, które w trakcie ubiegłego roku uzyskiwały przychody za pośrednictwem kilku płatników, otrzymają więcej niż jeden druk PIT-11. Podatnicy, którzy do końca lutego nie dostaną formularza PIT-11, powinni niezwłocznie skontaktować się z płatnikiem, gdyż zgodnie z obowiązującymi przepisami, brak PIT-11 nie zwalnia z obowiązku terminowego rozliczenia się z fiskusem.

 

W związku z tym, że osoby wypełniające formularz PIT-37 opłacają podatek dochodowy od osób fizycznych na zasadach ogólnych, przysługuje im prawo do skorzystania z tzw. kwoty wolnej od podatku. Kwotą wolną nazywana jest wysokość dochodu, od którego nie jest pobierany podatek dochodowy. W 2017 r. jej wysokość nie uległa zmianie i wynosiła 3 091 zł. Podatnicy, którzy osiągnęli dochód niższy lub równy 3 091 zł, nie są zwolnieni z obowiązku złożenia rocznej deklaracji podatkowej. Dopiero po tym jak do urzędu skarbowego trafi poprawnie wypełnione zeznanie PITY 2017, podatnik otrzyma zwrot podatku, który został w trakcie roku pobrany w formie comiesięcznych zaliczek.

 

Nie da się ukryć, że wypełnienie rocznych deklaracji podatkowych i obliczanie wysokości podatku, jaki trzeba odprowadzić na konto urzędu skarbowego, nie należy do przyjemności. Jednak jeżeli odpowiednio przygotujemy się do rozliczenia uzyskanych przychodów, znacznie zminimalizujemy ryzyko popełnienia błędów, a uzupełnienie wszystkich niezbędnych formularzy zajmie nam zdecydowanie mniej czasu. Przed przystąpieniem do wypełniania druku PIT-37 za 2017 r., warto zapoznać się z listą najczęściej popełnianych błędów. Dzięki temu będziemy większą uwagę zwracać na szczegóły i unikniemy konieczności składania korekty. Wszystkie ważne informacje są oczywiście w tym serwisie.

Osoby, które rozliczają się z fiskusem na formularzu PIT 37 bardzo często zapominają o wpisaniu poprawnego identyfikatora podatkowego, którym jest numer PESEL. Trzeba pamiętać, że zeznanie, które nie zawiera identyfikatora, będzie musiało zostać skorygowane. Dużą uwagę trzeba zwrócić także na dane identyfikacyjne ? imię, nazwisko, datę urodzenia. Wszystkie podane informacje muszą być poprawne, gdyż tylko ich zgodność umożliwia fiskusowi identyfikację podatnika.

 

Kolejną ważną kwestią są obliczenia. Błędy obliczeniowe mogą zostać skorygowane przez urząd, jednak nie w każdym przypadku. Podatnicy bardzo często gubią się w gąszczu obliczeń, co oczywiście skutkuje koniecznością skorygowania deklaracji. Żeby znacznie zmniejszyć ryzyko popełnienia błędów, warto wykorzystać do wypełniania zeznania bezpłatny program pit 37 PDF, który przeprowadzi nas przez proces obliczania wysokości zobowiązania podatkowego krok po kroku. Aplikacja do pobrania w naszym serwisie "PIT 37 DRUK" - oczywiście za darmo. 

 

Ostatnią ważną kwestią jest podpis podatnika. Wszystkie deklaracje, które są składane w formie papierowej muszą być podpisane. W zeznaniach wysyłanych za pośrednictwem sieci internetowej podpis został zastąpiony koniecznością podania danych autoryzujących.

 

Nie wszyscy podatnicy, którzy osiągają dochody za pośrednictwem płatnika, zdają sobie sprawę z tego, że w przypadku spełnienia odpowiednich warunków, wcale nie muszą składać formularza PIT 37 samodzielnie, gdyż może to za nich zrobić płatnik. Roczne rozliczenie podatkowe przez płatnika jest możliwe wtedy, gdy:

 

 • podatnik w trakcie roku podatkowego, którego dotyczy rozliczenie, osiągał dochody tylko i wyłącznie za pośrednictwem jednego płatnika,
 • podatnik w odpowiednim terminie poinformował płatnika o tym, że chce, aby złożył on zeznanie podatkowe w jego imieniu.

 

Powyższe wymagania sprawiają, że z takiej wygodniejszej formy rozliczenia, nie mogą skorzystać podatnicy, którzy osiągali dochody z kilku różnych źródeł, gdyż w takiej sytuacji konieczne jest zsumowanie ze sobą wszystkich dochodów i złożenie PIT-37 formularz, w którym zostaną one wykazane.

 

Jeżeli osiągaliśmy dochody tylko u jednego płatnika i chcemy skorzystać z możliwości złożenia przez niego rocznego PIT 37 za nas, powinniśmy najpóźniej do 10 stycznia 2018 roku (w przypadku rozliczenia za 2017 rok) przekazać mu PIT-12. Oświadczenie PIT-12 jest składane w celu dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym. W druku PIT-12 należy podać:

 • wszystkie dane identyfikacyjne podatnika (imię, nazwisko, datę urodzenia, PESEL),
 • adres zamieszkania podatnika,
 • nazwę i adresu urzędu skarbowego, właściwego dla miejsca zamieszkania podatnika.

 

Poza podaniem powyższych danych trzeba podpisać oświadczenie/prośbę o dokonanie obliczenia wysokości należnego podatku dochodowego za dany rok podatkowy przez płatnika oraz ewentualnie wskazać:

 • wysokość faktycznie poniesionych wydatków na bilety okresowe,
 • wysokość nienależnie pobranych świadczeń,

które chcemy, aby zostały wykazane w naszym zeznaniu rocznym.

 

Warto wiedzieć, że płatnik nie złoży za podatnika PIT 37, lecz PIT-40 ? roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym ? i to właśnie taki formularz podatnik otrzyma od płatnika do wglądu. Obowiązkiem płatnika jest przekazanie pracownikowi formularza PIT-40 do końca lutego. W przypadku zauważenia nieprawidłowości w otrzymanym formularzu PIT-40 należy niezwłocznie poinformować o tym urząd skarbowy oraz płatnika, gdyż konieczne może okazać się dokonanie korekty.

 

Należy pamiętać, że rozliczenie przez płatnika, nie zawsze jest korzystne (a najczęściej tak nie jest!). Jeżeli przysługuje nam prawo do skorzystania z różnego rodzaju ulg i odliczeń, dużo lepiej będzie, jeżeli wypełnimy formularz PIT 37 samodzielnie, ponieważ płatnik uwzględni w naszym imieniu jedynie składki pobrane z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego i ubezpieczenia społecznego. Również podatnicy mający możliwość wspólnego rozliczenia się z mężem/żoną oraz podatnicy rozliczający się na preferencyjnych zasadach, jako osoby samotnie wychowujące dziecko, powinny wypełnić roczne zeznanie podatkowe we własnym zakresie.

W tym celu najbezpieczniej i najrozsądniej wybrać opcję samodzielnego rozliczenia pitów za 2017 rok. PIT 37 wzór oraz PIT 37 pdf formularz można pobrać z tej strony.

 

Zamiast samodzielnie składać druki PIT 37, rozliczenie za pośrednictwem płatnika mogą złożyć także osoby, które otrzymują rentę bądź emeryturę. W ich przypadku płatnikiem jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), w zależności od tego, kto wypłaca podatnikowi dane świadczenie. W takiej sytuacji, obowiązkiem odpowiedniej instytucji jest również przekazanie emerytowi/renciście PIT-40.

 

Po więcej informacji zapraszamy do cyklicznego odwiedzania strony PIT 37 DRUK. Tutaj znajdują się zawsze aktualne informacje na temat rozliczeń podatkowych za 2017. Zobacz koniecznie również zakładkę PIT 37 PDF oraz PIT 37 instrukcja. Tam znajdziesz wiele interesujących zagadnień.

 

Zapraszamy również do pobierania bezpłatnych interaktywnych druków PIT-37 w aktywnych plikach PDF.

 

 

Instrukcja PIT 37 (wzór)

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby złożyć formularz PIT 37 w formie elektronicznej?

 

Możliwość rozliczania uzyskanych przychodów w formie elektronicznej nie jest już żadną nowością. Od momentu, w którym udostępniono podatnikom system umożliwiający składanie deklaracji podatkowych za pośrednictwem sieci internetowej, minęło sporo czasu. Podatnicy bardzo chętnie korzystają z możliwości rozliczenia się z fiskusem bez konieczności wychodzenia z domu, ponieważ cała procedura jest dużo wygodniejsza i mniej czasochłonna, niż wypełnianie papierowych formularzy podatkowych.

Mimo że z roku na rok rośnie liczba podatników, którzy składają zeznanie roczne przez internet, nie wszystkie osoby zdają sobie sprawę z tego, że mogą wysłać deklaracje PIT w formie elektronicznej. Warto wspomnieć, że już od kilku dobrych lat nie jest wymagane posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Zniesienie tego wymogu spowodowało, że możliwość przesłania pitów przez internet, stała się dostępna dla zdecydowanie większej grupy podatników. Obecnie, w formie e-deklaracji, możemy złożyć wszystkie najpopularniejsze formularze podatkowe.

 

Rodzaje formularzy PIT, które można złożyć
w formie e-deklaracji

Termin złożenia

PIT-16A

karta podatkowa

1 lutego 2018 r.

(środa)

PIT-19A

zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych

PIT-28

ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

PIT-36

podatek progresywny (naliczany wg skali 18 i 32%)

2 maja 2018 r.

(czwartek)

PIT-36L

19% podatek liniowy

PIT 37

podatek progresywny (naliczany wg skali 18 i 32%)

PIT-38

19% zryczałtowany podatek dochodowy od dochodów o charakterze kapitałowym

PIT-39

19% zryczałtowany podatek dochodowy od dochodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i innych praw majątkowych

 

Oczywiście za pośrednictwem sieci internetowej można wysłać także wszystkie niezbędne załączniki ? PIT/B, PIT/D, PIT-2K, PIT/M, PIT/O, PIT/Z oraz PIT/ZG. Zatem konieczność dołączenia załącznika do deklaracji podatkowej nie pozbawia nas prawa do rozliczenia się z urzędem skarbowym w formie elektronicznej.

Nie ma żadnych dodatkowych wymagań, które trzeba spełnić, żeby mieć możliwość wysłania pit 37 pdf przez internet. Jedyną rzeczą, o której trzeba pamiętać, jest obowiązek podania tzw. danych autoryzujących:

 • pierwszego imienia,
 • nazwiska,
 • daty urodzenia,
 • identyfikatora podatkowego (NIP lub PESEL),
 • wysokości przychodu, wykazanego w zeznaniu podatkowym za 2016 r.

 

Dane te są wykorzystywane do weryfikacji tożsamości podatnika i umożliwiają jego identyfikację w systemie. Problemem, jaki mogą napotkać podatnicy, jest konieczność wskazania kwoty przychodu z ubiegłego roku. Osoby, które nie są w stanie wskazać tej wartości niestety nie będą mogły wysłać zeznania w formie elektronicznej i będą zmuszone do wypełnienia papierowych formularzy podatkowych.

 

Warto wspomnieć, że podatnicy, którzy rozliczają się wraz z małżonkiem lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci mogą złożyć e-deklaracje. To samo dotyczy osób, które mają obowiązek doliczenia dochodów uzyskanych przez niepełnoletnie dziecko oraz podatników odliczających straty z lat ubiegłych. Można zatem powiedzieć, że korzystanie z preferencyjnych sposobów opodatkowania, dokonywanie odliczeń i uwzględnianie ulg podatkowych nie ma żadnego wpływu na rozliczenie druku PIT 37 przez internet.

 

Podatnik może sam zadecydować jaką aplikację wykorzysta do wypełnienia elektronicznych formularzy podatkowych. Osoby, którym zależy na poprawnym i bezproblemowym wypełnieniu wszystkich niezbędnych druków, powinny zainstalować na komputerze darmowy program do pitów 2017 (pit 37 pdf). Dużą zaletą programu jest możliwość skorzystania z kreatora, który przeprowadzi nas przez proces wypełniania deklaracji podatkowej krok po kroku. Dzięki temu, że większość obliczeń zostanie wykonana przez program, znacznie zminimalizujemy ryzyko popełnienia błędów obliczeniowych, które są jedną z najczęstszych przyczyn składania korekty. Oczywiście zachęcamy do pobierania aplikacji w formie pliku PDF (pit 37 druk) z naszej strony!

 

pit 37 pdf

 

- INSTRUKCJA PIT 37 PDF -

 

 

PIT 37 formularz

 

 Formularz PIT-37 

 

Program do pobrania (PIT 37 PDF). Kliknij poniżej.

 

pit 37 druk

 

pit-37 formularz


Obserwuj nas na Google Plus:
 

Polub nas na Facebooku:

PIT 37 druk

Obserwuj nas na Twitterze:

Druki pit 37